• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

REFAHİYE İLÇEMİZE YERLEŞEN KEMAH KÖYLERİMİZ

ALAPINAR (OFUZ) KÖYÜ

Köyün adının oğuz olduğu sonradan ofuz şekline dönüştürüldüğü rivayet edilmekte olup kuruluş tarihi olarak bilinmemektedir. Kurucularının Horasan erenlerinden olduğu söylenmektedir. Cumhuriyetten önce doğuyu batıya bağlayan yolun köyün kurulduğu vadiden geçtiği söylenmektedir. Köye 1.Dünya savaşından sonra Kelkit ve Kemah’tan gelip yerleşenler olmuştur. Köyde meyve ve sebze tarımı ile birlikte kavak yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Yazın 50,kışın 33 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 23 km dir.

ARMUTLU KÖYÜ

Köyün kurucuları Kemah’ın Yardere köyünden gelip köyün yerini bir asır önce Kemahlı Sağıroğlu’larından satın alarak yerleşip köylerini kurmuşlardır. Yörede armut ağaçlarının çokluğu sebebi ile köye armutlu adı verilmiştir. Köyde arıcılık ve hayvancılık yapılmaktadır. 7 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 30 km dir.

AVŞARÖZÜ (HÜSEYİN ŞEYH ) KÖYÜ

Köyün kurucusu Horasan erlerinden 40 kişilik gruptan olan Şeyh Hasan (Tur Hasan) Baba'dır. Hüseyin Şeyh bu zatın babasının adıdır. Bu zat aile efradı ile birlikte şimdiki köyün 500 metre doğusunda ziyaret denilen yerin elmalar mevkiine yerleşerek, zaviyesini kurar. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşına giderken Kemah üzerine bir birlik gönderir. Askeri birlik bu köyden geçerken Şeyh (Tur) Hasan Baba askerlere ayran atlarına da arpa verir. Küçük bir Kaptan verilen ayran ve arpa bir türlü bitmez. Birliğin komutanı kabın içerisine bakar kabın içerisinin bir derya gibi uçsuz bucaksız olduğunu görür.Şeyh Hasan Baba kerameti belli olduğundan dünyasını değişir. Kabri mezarlık mevkiindedir. Ölümünden sonra zaviyesinin Şeyhliğini Derviş Beyazıt üstlenmiştir. O dönemde (1592)köyün adı Paladahuru olarak resmi kayıtlarda geçmektedir. Köy halkı daha sonra köyün şimdiki yerine taşınıp yerleşir. Köye daha sonraları Kemah, Refahiye, Bostandere ve Yazıgediği köylerinden yerleşenler olmuştur. Eski köyün mezarlığı bugün ziyaret olarak ziyaret edilmektedir.

ÇALTU KÖYÜ

Köyün kurucuları 1.dünya savaşı seferberliğinden sonra Kemah’ın armutlu ve Çaltu köylerinden iki hane olarak gelip buraya yerleşmişlerdir. Kemah'ın Çaltu köyünden geldikleri için kurdukları bu yeni köye de Çaltu adını vermişlerdir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 37 km dir.

ÇAVUŞ KÖYÜ

Köyün kurucularının Kemah’tan geldiği söylenmektedir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor. Tarihte bir askeri birlik buraya yerleşmiş bu birlikten bir çavuş ölmüş orada defnedilmiş bu çavuşun mezarından hareketle çavuş adı verilmiştir. Köyün kuzeyinde kendirli diye anılan bir yeraltı şehrinin olduğu rivayet edilir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 15,kışın 4 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 13 km dir.

ÇATALÇAM KÖYÜ

Köyün eski adı Zevker dir. Zevker zevk yeri anlamına gelir kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor köye ilk yerleşenler Kumbaroğlu sülalesi olup bu sülalenin üç asır önce Karadeniz bölgesinden geldiği rivayet edilmektedir. Askeriyenin yaptığı pafta çalışmasında köyün doğusunda bulunan çatal şeklinde bir çam ağacından hareketle köye Çatalçam adı verilmiştir.

Kemah sancağına bağlı bir yer olduğundan ve kendisine bağlı 36 köy bulunduğundan köye Jandarma Karakolu kurulmuştur. Köyde Sağlık Ocağı PTT ,Tarım Kredi Kooperatifi Orta Okul binası ve Kapalı Salon bulunmaktadır. İdari yapılaşma içerisinde Bucak Müdürlüğü kaldırılarak köy statüsüne indirilen köyde okur-yazar oranı yüksek olup nüfusun %15 i tahsillidir. Köy halkı geçimini tarım hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. Yazın 80,kışın 60 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 24 kmdir.

DEREBAŞI KÖYÜ

Köyün asıl sahipleri Kemah’lı Sağıroğullarıdır. Köyün şimdiki halkı Kemah Munzur’dan gelerek Sağıroğullarına hizmet ederler Sağıroğluda köyün yerin onlara verir. Köyün güney batısında bir ziyaretin olduğu söylenmektedir. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 7 ,kışın 5 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 24 km dir.

ERECEK (MANK) KÖYÜ

Köyün kurucuları Horasandan gelen Bayramoğulları, Recepoğulları ve Rizvanoğulları'dır. Köye 93 harbi seferberliğinden sonra Artvin’den ve Kurtuluş Savaşından sonra Kemah’tan gelenler olmuştur. Köyün güneyindeki çamlık bölgede mezar şeklinde geyikli baba ziyareti olup ayrıca köyün 1 km batısında Kırkgöze denilen kaynak suyunun olduğu ve bu suyun cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın 35, kışın 26 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 24 km dir.

GÖÇEVİ (KOÇEVİ KÖYÜ)

Köyün kurucuları Karadağlar sülalesi olup buların nereden geldiği bilinmiyor. daha sora Kemah’ın UrfaT ve Refahiye’nin Yurtbaşı (Melikşerif)köylerinden gelip yerleşenler olmuştur. Köy 1950 yılına kadar Koçevi adıyla anılırken bu tarihten itibaren Göçevi adını almıştır. Köyün doğusunda Yelpınarı adında bir kaynak suyu bulunup bu suyun romatizma ağrılarına iyi geldiği denir.Köy halkı tarım hayvancılık ve arıcılık yapmaktadır. Yazın 22 kışın 11 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 30 km dir.

KIRIKTAŞ KÖYÜ

Köyün kurucuları Cumhuriyetin ilanından sonra Erzincan ve Tunceli’den gelerek buraya yerleşmişlerdir. Köyün kuzeyindeki kırık bir kayadan dolayı buraya Kırıktaş denmiştir. Köyün yerini köylülere Kemahlı Sağıroğulları vermiştir. Köy halkı geçimini hayvancılık ve arıcılıkla sağlamaktadır. 12 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 12 km dir.

LALELİ KÖYÜ

Köyün tarihçesi ile ilgili iki ayrı rivayet anlatılmaktadır. Birincisi; Kemah ta ikamet eden Sağıroğulları, köyün bugün ki yerini yayla olarak kullanırlarmış. Bölgede de çokça lale olduğundan köye yerleşenler buraya laleli adını vermişler. İkinci rivayete göre; Kemah Emiri Melikşah görevden alınır yerine lale paşa adın da bir emir atanır. Lale paşanın taifesi olan Sağıroğulları Kemah’tan köyün bugün ki yerine göç ederek yerleşirler köye de lale paşa adından hareketle laleli adı verilir.

Köyün yakınlarında uyuz gölü adı verilen bir kaynak suyu bulunup bu su demir ve kükürt içermektedir. Eski zamanlarda köyde çok fazla keçi varmış keçilerde zaman zaman uyuz hastalığı görülürmüş keçileri kükürdü fazla olan bu gölde yıkayarak hastalıktan kurtarırlarmış. Bundan dolayı buraya uyuz gölü denilmiştir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yazın 20 kışın,11 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 28 km dir.

ŞAHVERDİ KÖYÜ

 Köyün kuruluş tarihi bilinmiyor. Kurucularının Tunceli-Ovacık’tan geldiği söylenir. Köyün kurucuları Kemahlı Sağıroğlu'nun arazisini ekip biçmişler. Sonunda Sağıroğlu arazisini onlara vermiş Sağıroğluna saygılarının göstermek içinde şah deyp köye de Şahverdi adı konulmuştur. Köyün Cibolar adında bir mezrası olup köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Yazın13 kışın 10 hane olan köyün ilçe merkezine uzaklığı 7 km dir.

ULUDERE KÖYÜ

Köyün Kurucuları Şiran’ın Karkışla köyünden gelip yerleşip şimdiki köyün kuzeybatısındaki Beyyurduna konarlar. Bu yer Kemahlı, Sağıroğullarının olduğu için şikâyet edilirler. Sağıroğulları köyün şimdiki yerini onlara verir. Böylece köy 1-2 asır önce kurulur. Köyün Melikler Çakolar ve Memeyler adında 3 mezrası vardır. Köyün güneydoğusunda Aslan Dede ve ŞaşlıBaba Ziyaretleri vardır. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlar.17 hane olan köy ilçeye 35 km dir.

www.refahiye.gov.tr

 6974 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın